Teie väikeettevõtlusõiguse lepingu lahkamine: punased lipud, vajalikud tegurid ja palju muud

Kahe organisatsiooni vahel sõlmitava kokkuleppe, kokkuleppe või tehingu ulatuse kindlaksmääramiseks kasutatakse äriühingute õigusaktide lepingut kahe üksuse vahel, tavaliselt mõlemad võrdselt ettevõtted. Lühidalt, see dokument kaitseb samaväärselt funktsioone teie teise seltskondliku kogunemise kuritarvitamise või hooletuse korral ning tagab, et iga ettevõte leiab tehingust kõik, mida neile lubati. Kui kavatsete sõlmida lepingu veel ühe ettevõttega, siis siin on mõned asjad, mida peate oma juriidilise vastutuse täielikuks kindlustamiseks järgima. Peate kohta teadma Ülimalt mugav moodus registreerida LEI kood on nüüd tavapärasest soodsam!

Pange see jaotisesse Loomine

Isegi kui suulist kokkulepet, mis hõlmab kahte või enamat koosviibimist, peetakse määrusega silmis õiguslikult siduvaks, võib selle rakendamine või kaitsmine kohtumenetluses olla uskumatult keeruline. Vaatamata sellele, et lepingu sõlmimise ajal on tunnistaja, on sageli liiga lihtne fakte kahe silma vahele jätta või ühe pidustuse puhul kokkulepet valesti esitada. See võib kehtida lepingute puhul, mis kasutavad tõhusat väljendit, mis kestab mitu kuud või aastaid. Peaaegu kõige paberile kirjutamine annab korraldusest rekordi, mida ei saa vaidlustada. See ei pea olema väljakutseid pakkuv ega täis tehnoloogilist kõnepruuki ja seaduslikkust. Tegelikult on parem hoida dokument lihtsana, loetledes sündmused õigel viisil ja kirjeldades täpselt, mida igalt tähistamiselt oodatakse.

Määrake sobivalt kokkutulekud

Kuigi paljud meist teavad, et ettevõtjad on kindlasti head ja võimekad inimesed, oleksite tõenäoliselt üllatunud, kui sageli jäetakse tähelepanuta nii lihtne asi nagu teie ettevõtte nime õige kirjapilt. Kuigi see ei tundu suure pakkumisena, võib ühe lepingu raames toimuva koosviibimise kirjaviga muutmine lepingu tühiseks. Lisage kindlasti kõik kaasatud funktsioonide jaoks volitatud üksuse õige nimi, et oleks tõesti selge, kes vastutab lepingust tulenevate kohustuste täitmise eest.

Kontrollige kõiki asjakohaseid üksikasju

Kui räägite lepingu läbirääkimistel millestki isiklikult, kuid jätate selle paberdokumenti lisamata, oleks seda kohtusaalis väga raske rakendada. Veenduge, et kehaehituse sees koos korraldusega oleks selgelt välja toodud, milleks iga löök on töökindel, näiteks kõik maksekohustused. Enamik kohtunikke ei võta arvesse tehingu avaldamise ajal väidetud küsimusi, vaid täpselt seda, mis on lepingust välja toodud.

Halvima juhtumi strateegia

Kui seda võib olla keeruline arutada, võib olla oluline, et nii teie kui ka teine ​​lepinguga seotud inimene uuriksite fraase, kuidas lahendada lepingus sätestatud elustiili kestvaid vaidlusi ja otsustada, millises olukorras tehing lõpetatakse. Näitena võib tuua, et kui ühel seltskondlikul koosviibimisel jääb liiga palju olulisi tähtaegu vahele, peaks mõnel muul seltskonnal olema sobiv järjekordne müüja, kes suudab need nõuded kokku panna.